Çocuk gelişiminin kendine has dinamikleri vardır ve her gelişim evresinin büyük oranda daha önceki evreler tarafından belirlendiği bir gerçektir. Bizler de bunun bilinciyle Özikizler Anaokulu’nda eğitim programlarımızı her yaş grubunun gelişimine ve ihtiyaçlarına özel ayrı ayrı, özveriyle hazırlıyoruz. Eğitimimizi çocuklarımızın ince motor, kaba motor, dil gelişimi, fiziksel ve bilişsel gelişim; sosyal gelişim ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarla destekliyor bunların yanı sıra İngilizce, Almanca, bale, robotik kodlama, halk oyunları, müzik, drama gibi branş dersleriyle de ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkararak gelişimlerine ve kendilerini erken yaşta keşfetmelerine olanak sağlıyoruz. Amacımız; uzun yılların bilgi birikimi ve deneyimini günümüzün çağdaş, bilimsel yaratıcı ve özgür eğitim anlayışı ile birleştirerek, çocuklarımızın yarının güçlü, kendine güvenen, yaratıcı düşünebilen, sorgulayan; doğayı, insanları ve hayvanları seven, farklılıklara saygı duyan ve en önemlisi de mutluluğuyla ışıldayan çocuklar olmasını sağlamaktır.

İNGİLİZCE 

Yabancı dil eğitimi, günümüzde önemi yadsınamayacak bir eğitimdir. Bizler de bu eğitime ne kadar erken yaşta başlanırsa o kadar başarılı sonuç verileceğinin bilinciyle, çocuklarımıza İngilizce eğitimi veriyoruz. Bu eğitimi oyunlarla, şarkılarla erken yaşta veriyor; hem onları şimdiden bir üst eğitim kurumundaki geleceklerine hazırlıyor hem de yaratıcı aktivitelerle eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz.

ALMANCA

Dünyada yaygınlık olarak İngilizce’den sonraki sırasını koruyan Almanca’nın da eğitimini okul öncesi çağda çocuklarımıza vermek oldukça önemli. İngilizce’yle aynı dil ailesinden olan Almanca’nın eğitimini alırken çocuklarımız bu sayede zorlanmıyor ve kendilerini bu dilde ifade edebildikleri gibi, erken yaşta da bu dilde komutları ve duyduklarını algılayabilecek kadar gelişiyorlar.

PİYANO & GİTAR EŞLİĞİNDE MÜZİK VE ORFF EĞİTİMİ

Müzik, okul öncesi dönemdeki çocuğun ses ve dil gelişimine katkı sağlamakla beraber aynı zamanda motor, sosyal ve grup beceri ve yeteneklerini de geliştirmektedir. Bizler de bu derste ritim duygusunu geliştirmeyi, çocuklarımızın farklı sesleri, notaları ayırt etmesini ve flüt, davul, keman, piyano gibi müzik aletleriyle tanışmalarını amaçlıyoruz. Çocuklarımıza aynı zamanda melodika çalmayı öğreterek büyük ve küçük kas gelişimlerini destekliyor, güç, tepki gibi kavramların gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

ROBOTİK KODLAMA

Kodlama dersleri, günümüz uzmanlarının altını kırmızı çizgilerle çizmiş olduğu bir derstir. Özellikle okul öncesi dönemde bu dersleri alan çocuklarımızın,iletişim kurma, rasyonel düşünme ve problem çözme becerilerini çok erken yaşta kazandıklarını gözlemliyoruz. Bunların yanı sıra çocuklarımıza alan farkındalığı, dil becerilerinin gelişmesi ve stratejik düşünme becerisi gibi birçok katkısı olan bu dersi, Türkiye’de veren ilk anaokullarından bir tanesiyiz.

YARATICI DRAMA

Drama eğitimi, bütün dünyada birçok yaş grubuna verilen; bireyin kendini ve duygularını daha iyi ifade etmesini sağlayan profesyonel bir eğitimdir. Özellikle çocuk yaşta verilen drama eğitiminin, çocuklarımızın bilişsel ve duygusal becerilerini geliştirmekte çok büyük etkisi olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle çocuklarımıza bu eğitimi okul öncesinde veriyor, böylece onların kendini ifade etme, rol oynama yaşıtları ve büyükleri ile rahat iletişim kurma becerilerini geliştiriyor ve yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz.

BALE

Uzmanlar tarafından kesinlikle erken yaşta başlanılması tavsiye edilen balenin hem fiziksel hem de ruhsal birçok faydası vardır. Bale eğitimiyle çocuklarımız kendi vücutlarını tanır, ritim duygularını ve müzik kulaklarını geliştirir; doğru nefes egzersizleriyle, vücutlarındaki dengeyi erken yaşta sağlarlar. Aynı zamanda bedenlerini rahatlatmayı ve esnetmeyi öğrenen çocuklarımız, bu nedenle Özikizler Anaokulu’nda Profesyonel dans öğretmenlerimiz eşliğinde bale ve modern dans eğitimini erken yaşta alırlar.

HALK OYUNLARI

Her milletin, ulusun veya coğrafyanın kendine özgü yöresel dans türleri vardır. Bizler de çocuklarımıza her ne kadar bale ve modern dans eğitimi versek de; onları kültürümüzün güzellikleriyle de erken yaşta tanıştırıyor ve halk oyunları eğitimi de veriyoruz. Çocuklarımız bu eğitimle; kas koordinasyonlarını kuvvetlendirip, ritim duygusunu geliştirirken çok da eğleniyorlar.